Wczytuję dane...

Koniec ogrzewania pelletem i drewnem? Rozwiewamy wątpliwości!

W ostatnim czasie artykuł zatytułowany "Koniec ogrzewania pelletem i drewnem przez restrykcyjne unijne normy jakości powietrza?" wywołał sporo dyskusji i krytyki pod adresem Unii Europejskiej. Warto jednak przyjrzeć się faktom, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Biomasa drzewna jako odnawialne źródło energii

Pellet i drewno, będące formą biomasy drzewnej, są uznawane za odnawialne źródła energii (OZE). Żadne przepisy nie przewidują ograniczania ich użycia. Spalanie biomasy emituje gazy cieplarniane, ale ponieważ drzewo pobiera dwutlenek węgla z atmosfery w trakcie wzrostu, pellet i drewno są traktowane jako neutralne pod względem emisji CO2.

Normy emisyjne i ekoprojekt

Choć ogrzewanie drewnem może wpływać na jakość powietrza, nie przewiduje się zakazu jego używania. Zamiast tego, wymagane jest używanie urządzeń grzewczych, takich jak kotły i kominki, które spełniają unijne normy emisyjne dotyczące zanieczyszczeń powietrza. Kotły i kominki na pellet, które są dostępne na rynku od 2020 roku, muszą spełniać wymogi ekoprojektu, co zapewnia ich niską emisję zanieczyszczeń.

Kotły Camino spełniające normy

Nasze żeliwne kotły na pellet, takie jak Camino 4 i Camino 4 Slim, spełniają wszystkie wymagane normy emisyjne i są umieszczone na liście ZUM. To gwarancja, że korzystając z naszych kotłów, nie tylko dbasz o środowisko, ale również spełniasz najnowsze wymogi prawne. Nasze kotły zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności i minimalnej emisji zanieczyszczeń, co czyni je idealnym wyborem dla nowoczesnych systemów grzewczych.

Aktualne przepisy i przyszłe zmiany

Parlament Europejski przyjął zmiany w przepisach dotyczących jakości powietrza, które obniżają limity dla pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 i SO2. Kary za nieprzestrzeganie tych przepisów zaczną obowiązywać najwcześniej w 2030 roku. Spalanie pelletu i drewna emituje wymienione zanieczyszczenia, ale dzięki spełnianiu wymogów ekoprojektu, kotły te nie będą objęte dodatkowymi obostrzeniami.

Podsumowanie

Ogrzewanie pelletem i drewnem pozostaje zgodne z unijnymi przepisami i jest promowane jako odnawialne źródło energii. Pomimo nowych regulacji dotyczących jakości powietrza, nie przewiduje się zakazu ich używania. Ważne jest jednak, aby korzystać z urządzeń grzewczych, które spełniają normy emisyjne, co zapewnia zarówno efektywność energetyczną, jak i ochronę środowiska. Wybierając kotły Camino, masz pewność, że spełniasz wszystkie wymagania i korzystasz z ekologicznego, efektywnego systemu grzewczego.

gtag('consent', 'default', { 'analytics_storage': 'denied', 'region': ['ES', 'US-AK'] }); gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied' });